Ekonomifakta

2014

Arbetsgivaravgifter

Arbetsgivaravgift   31,42
Sjukförsäkringsavgift 4,35  
Arbetsskadeavgift 0,30  
Arbetsmarknadsavgift 2,91  
Allmän löneavgift 9,88  
Ålderspensionavgift 10,21  
Efterlevnadspension 1,17  
Föräldraförsäkring 2,60  
 

Arbetsgivaravgifter för anställda
som ej fyllt 26 vid årets ingång.

  15,49
     
Egenavgift   28,97

Sjukförsäkringsavgift
vid 7 karensdagar

4,44  
Arbetsskadeavgift 0,30  
Arbetsmarknadsavgift 0,37  
Allmän löneavgift 9,88  
Ålderspensionsavgift 10,21  
Efterlevandepension 1,17  
Föräldraförsäkring 2,60  

  

   
Reducerade egenavgifter
för den som ej fyllt 26 år
  15,49
Särskild löneskatt (vid inkomst av
passiv näringsverksamhet)
  24,26
Ålderspensionsavgift (födda 1938-1948)   10,21
För anställda födda 1937 eller
tidigare betalas varken social-
avgifter eller särskild löneskatt.
   

Basbelopp

Inkomstbasbelopp   56.900 kr
Prisbasbelopp   44.400 kr
Förhöjt prisbasbelopp   45.300 kr

Gåvor till anställda

(Belopp inkl. moms)
Julgåva   450 kr
Jubileumsgåva   1.350 kr
Minnesgåva   15.000 kr

Inkassoavgifter

Förseningsavgift   450 kr
Påminnelseavgift   60 kr
Inkassoarvode   180 kr
Amorteringsplan   170 kr
Amorteringsavisering   50 kr/avi
Arvode bet.föreläggande   340 kr
Ans. bet.föreläggande   300 kr
Arvode handräckning   375 kr
Ans. handräckning   300 kr
Kostnad verkställighet   600 kr/år

Inkomst av näringsverksamhet %
(inkomstår 2013)

Periodiseringsfond, firma+HB   30
Periodiseringsfond, AB+Stiftelse   25
Positiv räntefördelning   6,99
Negativ räntefördelning   2,49
Expansionsfondsskatt   22
Bolagsskatt   22
Schablonavdrag egenavgifter   25
Schablonavdrag löneskatt   20

Kostförmåner

Frukost 42 kr
Lunch/Middag 84 kr
Helt fri kost 210 kr

Milersättning

Egen bil 18,50 kr/mil
Tjänstebil 9,50 kr/mil (bensin)
6,50 kr/mil (diesel)

Momssatser

25 % (20 % av priset)
den generella skattesatsen
12 % (10,71 % av priset)
t ex livsmedel, restaurangtjänster
6 % (5,66 % av priset)
t ex persontransporter, böcker

Representation

(Belopp exkl. moms)
Intern/extern representation:
(lunch, middag, supé)
90 kr

Räntor

Dröjsmålsränta
(referensränta + 8,00 %)
9,00
Referensränta (2014-01-01) 1,00
Reporänta (2013-12-18) 0,75
Statslåneräntan
(genomsnitt 2013)
2,01

Sjukförsäkring

Högsta sjukpenninggrundande
inkomst 2014
333.000 kr
Högsta föräldrapenning 444.000 kr

Sjuklön

Dag 1 (karensdag) 0 %
Dag 2 - 14 80 %
Dag 15 - Sjukpenning från
Försäkringskassan.
Läs mer på fk.se

Brytpunkt för statlig inkomstskatt

(taxerad förvärvsinkomst)
20 % statlig skatt 433.900 kr
25 % statlig skatt 615.700 kr

Traktamente inom Sverige

Hel dag 220 kr
Halv dag och natt 110 kr
Läs mer om minskning av traktamente
och traktmente utomlands på:
skatteverket.se 
 

 

Ljungskile Administration AB

 Lotta Engdahl Skogh

ljeadm@telia.com

070-341 22 89

 j0437219.jpg

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)